Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Školní parlament

09.03.2018
obrázek k článku: Školní parlament

PARLAMENT ŽÁKŮ ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE

Zápis ze 4. setkání  - ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT - diskusní

Dne: 28. února 2018

Na základě dohody z 3. jednání školního parlamentu byla pozvána ředitelka školy pí Hauserová k diskusi na téma – ŠKOLNÍ ŘÁD.

Přítomni: delegáti ze tříd - 6. B, 7. A, 7. B, 9. A

 

Sběr papíru

09.03.2018
obrázek k článku: Sběr papíru

POKRAČUJEME…….
 …Soutěž s panem Popelou

Kontejner bude přistaven 10. dubna 2018 v ranních hodinách u školy.  Zisk z této soutěže bude k dispozici žákům, kteří si sami rozhodnou o zakoupení a pořízení doplňků do školy (např. úprava chodeb – sedací soupravy, sedací pytle, sportovní vyžití o přestávkách atd.). 
K 1. 3. 2018 máme na účtu žáků – přibližně 4 400,- Kč.

Děkujeme všem, kteří třídí a nosí papír.

 

 

Ředitelské volno

26.02.2018
obrázek k článku: Ředitelské volno

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala, že v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb., jako statutární orgán -  ředitelka školy - vyhlašuji z organizačních a technických důvodů

dne 30. 4. 2018 a následně 7. 5. 2018 ředitelské volno.

                                                                                          Mgr. Marika Hauserová, ředitelka školy

 

Zápis do 1. tříd

30.01.2018
obrázek k článku: Zápis do 1. tříd

Zápis dětí do budoucích 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že v souladu s novelou zákona č. 561/2004 (školský zákon) budou probíhat zápisy do 1. tříd v termínu od 1. do 30. dubna.

Z tohoto důvodu proběhne v tomto školním roce 2017/2018 zápis do budoucích 1. tříd naší školy

ve středu 11. dubna 2018 od 13.00 do 16.30 hodin ve třídách v přízemí budovy školy.

Jedná se o děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 

Další informace naleznete na záložce těchto stránek: Zápis do 1. tříd

 

ORGANIZACE TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

07.01.2018

Výsledky dotazníkového šetření a rozbor výsledků dotazníků na téma:

ORGANIZACE  TŘÍDNÍCH  SCHŮZEK  ZŠ  A  MŠ  NOVÁ  BYSTŘICE

Závěr: 88% rodičů všech žáků naší školy vyjádřilo souhlas se stávající organizací třídních schůzek, nepožadují žádné změny.

Ve školním roce 2017/2018 budou probíhat třídní schůzky v dosavadně nastaveném harmonogramu. Termíny:

8. ledna 2018                    9. dubna 2018                 4. června 2018

Na základě připomínek připravila ZŠ a MŠ Nová Bystřice dotazník pro rodiče všech svých žáků, kde se mohli anonymně vyjádřit ke způsobu vedení a organizace třídních schůzek včetně času, jejich četnosti, vyjádřit své názory a návrhy.

Během prosince 2017 došlo ke sběru těchto dotazníků. Výsledky – viz. příloha.

 

Tábor - 2018

03.01.2018
obrázek k článku: Tábor - 2018

TÁBOR 2018
Dětský tábor organizovaný ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE plný her a soutěží na téma „NAPŘÍČ SVĚTADÍLY“ se bude konat ve Starém Městě pod Landštejnem ve dnech 6. - 10. 8. 2018.  Přihlášky k vyzvednutí od ledna 2018.
Bližší informace a přihlášku naleznete v příloze.

 

Poděkování

28.11.2017
obrázek k článku: Poděkování

Adam / žák 4. A
Úsměv jednoho se stává radostí nás všech.

Poděkování od Adama je v příloze níže

Vzdělávání podle principu TEACCH
je založeno na důkladně promyšlené výukové koncepci, která se opírá o nezbytnou strukturalizaci, vizualizaci a individuální přístup k žákům. Při výuce jsou zohledňovány deficity v oblasti aktivity, pozornosti a problémy s chápáním abstraktních pojmů. Tento program maximálně využívají žáci, jimž specializované školské poradenské zařízení určilo vyšší stupeň podpůrných opatření.

V dnešní době tomuto modernímu trendu přispívá i zapojování IT technologie a pomůcek, které právě těmto žákům nabízí práci s digitálními učebními materiály prostřednictvím počítačů, notebooků, tabletů či nejnovějších softwarových SMART programů.

Základní škola v Nové Bystřici podporuje myšlenku inkluzivního vzdělávání, chce být školou moderní a podle principu Teacch pracuje u žáka ve 4. ročníku na plný úvazek pedagogický asistent. Za velmi přínosné lze považovat pořízení IT zařízení - multidotykového tabletu All - in – One PC i osobního tabletu pro žáka, čímž vzniká nový prostor k výkladu učiva, jeho procvičování a zpětnou vazbu dosažených výsledků.

Poděkování patří panu MICHLOVSKÉMU, který svým finančním darem přispěl k zakoupení obou zařízení. Děkujeme za podporu.

 

Atletický oddíl

01.10.2017
obrázek k článku: Atletický oddíl

Atletický oddíl při ZŠ a MŠ Nová Bystřice.
Bližší informace naleznete přímo na stránkách: http://atletikanovabystrice.blogspot.cz/

 

Organizace školního roku 2017-2018

12.09.2017
obrázek k článku: Organizace školního roku 2017-2018
  • Zahájení školního roku – pondělí 4. 9. 2017
  • Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017
  • Vánoční prázdniny – sobota 23. 12. 2017 až úterý 2. 1. 2018 – do školy ve středu 3.1. 2018
  • Vysvědčení – pololetí – středa 31. 1. 2018
  • Pololetní prázdniny – pátek 2. 2. 2018
  • Jarní prázdniny – pondělí 12. 2. 2018 až pátek 16. 2. 2018 do školy v pondělí 19. 2. 2018
  • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 29. 3. 2018 a pátek 30. 3. 2018, nástup do školy v úterý 3. 4. 2018
  • Konec školního roku, vydání vysvědčení – pátek 29. 6. 2018
  • Hlavní prázdniny – pondělí 2. 7. 2018 až neděle 2. 9. 2018
  • Nový školní rok – pondělí 3. 9. 2018