Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Přespolní běh

03.10.2019
obrázek k článku: Přespolní běh

Okresní kolo v přespolním běhu v J.Hradci – 1.10.2019

 

Mladší žačky (6., 7. třída) – Nina Zajícová, Linda Bednářová, Anna Nováková, Julie Ovčíková a Anna Hotová

Celkově těsné čtvrté místo – nejlepší běžkyně Nina Zajícová na 5. místě.

 

Mladší žáci – Vojta Kadlec, Antonín Robotka, Radim Pánek, Tomáš Hrádek, Michal Kovalik

Celkově čtvrté místo – nejlepší běžec Vojta Kadlec na 4. místě

 

Starší žačky (8., 9. třída) – Eliška Kaiseršotová, Anna Hřebíčková, Tina Batistová, Karolína Filakovská, Jana Tesařová

Celkově třetí místo – nejlepší běžkyně – Eliška Kaiseršotová na 10. místě

 

Starší žáci – Petr Hauser, Jindra Votava, Martin Pýcha, Filip Klípa, Zdeněk Wölfl

Celkově osmé místo – nejlepší běžec Petr Hauser

 

Mimoškolní aktivity

17.09.2019
obrázek k článku: Mimoškolní aktivity

Mimoškolní aktivity- školní rok 2019/2020

Zájmové útvary:

 • němčina/ pro 1. - 2.třídy/ úterý 7.15 – 7.45 hodin, učebna 4.A/ pí uč. J. Dvořáková;
 • aerobik/ pro dívky 1. – 5. tříd/ školní tělocvična/ středa 13. 30 – 14.30 hodin/
  pí uč. J. Dvořáková;
 • příprava na přijímačky z češtiny/ pro 9. ročník/ čtvrtek 7.00 – 7. 45 hodin, učebna 6.A/
   pí uč. V. Kořínková;
 • doučování z matematiky/ pro 9. ročník /pátek 7.00 – 7. 45 hodin, učebna 9.A/
  p uč. M. Koperdák;
 • atletika I. / pro 3. – 6. ročník/ pondělí 14.00 – 16.00 hodin, hala- stadion/ p uč. V. Zajíc;
 • atletika II. / pro 6. – 9. ročník/středa 14.00 – 16.00 hodin, hala- stadion/ p uč. V. Zajíc;
 • malování pro pokročilé/ pro 6. – 9. ročník/úterý 14.00 – 15.30 hodin, učebna 6. A/
  pí asistentka N. Roubíková

Pedagogická intervence

Na základě platného doporučení z PPP/SPC a přiděleného stupně pedagogické podpory jednotlivým žákům organizuje škola hodiny pedagogické intervence tj. doučování. To má formu sdílenou (na hodině je více žáků), nebo individuální. V září 2019 škola poskytovala tuto podporu 14 žákům. Tato nabídka je vymezena dobou platnosti doporučení každého žáka. Žákům jsou sestavovány individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory. Spolupráce školy a zákonných zástupců je velmi žádoucí, a v oblasti společného vzdělávání to platí absolutně maximálně.

 

Další doučování ve školním roce 2019/2020 pro žáky zdarma
 je připraveno z projektu OP VVV – Šablony II.

 

Školní poradenské pracoviště

02.09.2019
obrázek k článku: Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ pro školní rok 2019 - 2020

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP)
 – Mgr. Dagmar Makovičková

Konzultační hodiny:

pondělí 12. 30 hodin - 14.00 hodin
další setkání je možné po dohodě

e-mail:makovickovadagmar@seznam.cz

tel. 388 288 135

sborovna v 1. poschodí  školy

 

VÝCHOVNÝ PORADCE (VP)
 – Mgr. Michal TESAŘ

Konzultační hodiny:

pondělí 10. 00 hodin – 12.00 hodin, 14.00 hodin – 14. 45 hodin
další setkání je možné po dohodě

e-mail: tesar.m75@seznam.cz

tel. 388 288 135

sborovna v 1. poschodí  školy,
kancelář ŠMP + VP – 1. poschodí vlevo, vedle počítačové učebny

 

Na webových stránkách školy: www.zs.novabystrice.cz

 je ve složce PREVENCE zveřejněn

PROGRAM PORADENSÝCH SLUŽEB
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020.

 

Přehled rodič. schůzek a pedag. rad

28.08.2019
obrázek k článku: Přehled rodič. schůzek a pedag. rad
Přehled pro rok 2019/ 2020

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY:


ZÁŘÍ – SPOLEČNÁ, MIMOŘÁDNÁ – DLE VÝBĚRU TU
 

 • 4. 11. 2019 – DLE ROZHODNUTÍ  TU
 • 13. 1. 2020 – MIN. DO 16.30 HODIN
 • 6. 4. 2020 – DLE ROZHODNUTÍ TU
 • 8. 6. 2020 – MIN. DO 16.30 HODIN

PEDAGOGICKÉ RADY:

 • 11. 11. 2019
 • 22. 1. 2020
 • 20. 4. 2020
 • 17. 6. 2020

Přehled konzultačních hodin a dalších kontaktů bude zveřejněn po 10. 9. 2019.

 

Organizace školního roku 2019/2020

14.08.2019
obrázek k článku: Organizace školního roku 2019/2020
 • Zahájení školního roku – pondělí 2. 9. 2019
 • Podzimní prázdniny – úterý 29. 10. 2019 a středa 30. 10. 2019
 • Vánoční prázdniny – pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020 – do školy v pondělí 6.1. 2020
 • Vysvědčení – pololetí – čtvrtek 30. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny – pátek 31. 1. 2020
   
 • Jarní prázdniny – pondělí 24. 2. 2020 až pátek 28. 2. 2020 do školy v pondělí 2. 3. 2020
 • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4. 2020 a pátek 10. 4. 2020, nástup do školy v úterý 14. 4. 2020
 • Konec školního roku, vydání vysvědčení – úterý 30. 6. 2020
 • Hlavní prázdniny – středa 1. 7. 2020 až pondělí 31. 8. 2020
 • Nový školní rok 2020/2021 – úterý 1. 9. 2020
 

Nová telefonní čísla na ZŠ

03.12.2018
obrázek k článku: Nová telefonní čísla na ZŠ

Nová telefonní čísla:

Mgr. M. Hauserová, ředitelka školy - 388 288 131

Mgr. J. Rykrová, zástupkyně ředitelky školy - 388 288 132

 

J. Fabrigerová, B. Šilhanová, účetní – 388 288 133

Sborovna 1, 1. patro – 388 288 134

Sborovna 2, 1. patro – 388 288 135

Sborovna 3, přízemí – 388 288 136

Školní družina- 388 288 137

Školní jídelna – 388 288 138

Mateřská škola – 388 288 139

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících a školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik školní prevence) budou uveřejněny na webových stránkách školy.

KONZULTAČNÍ  HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY

STŘEDA  od 14.00 hodin do 16.00 hodin
Domluvený termín a čas společného setkání přispěje k oboustranné efektivní komunikaci.
Vyhrazeno diskusi s pracovníky subjektu, žáky a rodičovskou veřejností.

KONTAKTY

TELEFON: 388 288 131, 384 386 433, 727 989 063
E – MAIL: 
zakladni.skola@novabystrice.cz

V současné době jsou v provozu nová i dřívější telefonní čísla.