Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Oznámení o přijetí žáků do 1. tříd

19.04.2019
obrázek k článku: Oznámení o přijetí žáků do 1. tříd

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

PŘIJATÍ ŽÁCI DO BUDOUCÍCH  1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Podrobné informace a seznam přijatých žáků naleznete na našich stránkách: záložka Zápis do prvních tříd, v sekci Seznam přijatých žáků. 

Dále je tento dokument v příloze oznámení.

 

Ředitelské volno

11.03.2019
obrázek k článku: Ředitelské volno

Důležité oznámení ředitelky školy       

Věc – Sdělení školy - Ředitelské volno 29. 4. 2019 – 3. 5. 2019.

V příloze dole, jsou uvedeny podrobnosti pravidel pohybu osob v době rekonstrukce šaten !!!

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala, že v souladu s ustanovením §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, středním odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský zákon)  a  čl.  1  odstav.  4  zákona  č. 472/2011 Sb., jako statutární orgán -  ředitelka školy - vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO ve dnech 29. - 30. 4. 2019 (pondělí, úterý) + 2. - 3. 5. 2019 (čtvrtek, pátek stejného týdne; ve středu je státní svátek).

Na tyto dny je naplánována rekonstrukce šaten a suterénu přízemí přístavby. Tato rekonstrukce (vybudování osobních skříněk pro každého žáka) je v dlouhodobé koncepci školy, stejně jako v rozpočtu školy na rok 2019.

Věřím, že včasným uveřejněním této informace Vám, zákonným zástupcům, umožňujeme najít řešení této situace, která v pozitivním dopadu znamená modernizaci školy již během tohoto školního roku.
Věřím, že výjimečnost této situace pochopíte, děkuji za Vaši vstřícnost.

Již ve dnech předcházejících, tj. od 23. 4. 2019 do 26. 4. 2019, bude chod školy z důvodu rekonstrukce stávajících šaten upraven (např. jiný vstup, boty ke třídě atd.).

Ředitelka školy, jako statutární orgán, má právo a kompetence k vyhlášení tohoto ředitelského volna. V případě dotazů se obracejte, prosím, na třídního učitele Vašeho dítěte, nebo na ředitelku školy
Mgr. Mariku Hauserovou (tel. 388 288 131, konzultační hodiny, email – zakladni.skola@novabystrice.cz).

Zájemci o stravování ve školní jídelně se mohou přihlásit k odběru obědů. Ve dnech ředitelského volna, kdy neprobíhá výuka, platí žáci plnou cenu jako cizí strávníci – dospělí (vyšší cena – 56,-Kč, větší porce). Objednávku na tyto dny není možné provést přes objednávkový terminál / čip. Objednávka musí být provedena u vedoucí školní jídelny (osobně, telefonicky).

Děkuji za spolupráci

                                                                                                            Mgr. Marika Hauserová
                                                                                             ředitelka ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE

 

Zápis dětí do 1. tříd 2019/2020

04.02.2019
obrázek k článku: Zápis dětí do 1. tříd 2019/2020

Zápis dětí
do budoucích 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že v souladu s novelou zákona
č. 561/2004 (školský zákon) budou probíhat zápisy do 1. tříd v termínu od 1. do 30. dubna.

Z tohoto důvodu proběhne v tomto školním roce 2018/2019 zápis do budoucích 1. tříd naší školy
ve středu 10. dubna 2019 

od 13.00 do 16.30 hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Zákonní zástupci dětí s odkladem z loňského roku 2018 budou písemně pozváni k zápisu svých děti v jiném termínu, k tomuto zápisu s dětmi nepřichází.
---------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče předškolních dětí,

     vzhledem ke změně termínu zápisu do 1. tříd se mění i postup při případných žádostech o odklad školní docházky. Má-li Vaše dítě nastoupit od 1. září 2019 do školy a vy, zákonní zástupci, budete chtít odklad jeho školní docházky, je nutné ještě před zápisem v ZŠ (10. 4. 2019 v budově ZŠ Nová Bystřice) učinit následující kroky:

        1. vyplnit žádost o poradenskou službu – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ   

        2. vyplnit dotazník pro rodiče – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ
tyto dva doklady po vyplnění vrátíte do MŠ – škola je společně se sdělením MŠ pošle do pedagogicko–psychologické poradny v JH

       3. nechat potvrdit doporučení odkladu ošetřujícím lékařem dítěte nebo klinickým psychologem – tiskopis            Vám vydá ZŘŠ pro MŠ
tento doklad s sebou přinesete k zápisu 10. 4. 2019

       4. vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ
tento doklad s sebou přinesete k zápisu 10. 4. 2019

     K vyšetření v pedagogicko–psychologické poradně budete zváni přímo poradnou a mělo by proběhnout ještě před zápisem do ZŠ, tedy před 10. 4. 2019.

Na základě potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte a výsledku vyšetření v PPP pak ředitelka školy rozhodne o udělení či neudělení odkladu školní docházky.

Mgr. Marika Hauserová, ředitelka ZŠ a MŠ Nová Bystřice
Renata Koperdáková, ZŘŠ pro MŠ

 

Pozvánka na letní tábor 2019

12.12.2018
obrázek k článku: Pozvánka na letní tábor 2019

TÁBOR 2019

Dětský tábor organizovaný ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE plný her a soutěží na téma
„Středověk nás baví “ se bude konat opět ve Starém Městě pod Landštejnem,
od soboty do soboty 10. - 17. 8. 2019, bydlení v chatkách – stanech (ten, kdo chce).
Cena – 2000,-Kč.

Přihlášky k vyzvednutí od ledna 2019. První bližší informace viz příloha.

 

Nová telefonní čísla na ZŠ

03.12.2018
obrázek k článku: Nová telefonní čísla na ZŠ

Nová telefonní čísla:

Mgr. M. Hauserová, ředitelka školy - 388 288 131

Mgr. J. Rykrová, zástupkyně ředitelky školy - 388 288 132

 

J. Fabrigerová, B. Šilhanová, účetní – 388 288 133

Sborovna 1, 1. patro – 388 288 134

Sborovna 2, 1. patro – 388 288 135

Sborovna 3, přízemí – 388 288 136

Školní družina- 388 288 137

Školní jídelna – 388 288 138

Mateřská škola – 388 288 139

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících a školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik školní prevence) budou uveřejněny na webových stránkách školy.

KONZULTAČNÍ  HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY

STŘEDA  od 14.00 hodin do 16.00 hodin
Domluvený termín a čas společného setkání přispěje k oboustranné efektivní komunikaci.
Vyhrazeno diskusi s pracovníky subjektu, žáky a rodičovskou veřejností.

KONTAKTY

TELEFON: 388 288 131, 384 386 433, 727 989 063
E – MAIL: 
zakladni.skola@novabystrice.cz

V současné době jsou v provozu nová i dřívější telefonní čísla.

 

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

17.09.2018
obrázek k článku: Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Přehled konzultačních hodin pedagogických pracovníků

školní rok 2018/2019
 

Všichni pedagogičtí pracovníci žádají zákonné zástupce a žáky o předchozí domluvu – ujednání termínu a hodiny setkání (telefonicky, osobně, písemně)

1.A             Lenka        Marušáková          pondělí 13.30 – 14.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

1.B             Naděžda    Vaňásková            pondělí 12.00 – 12.30 hodin, další konzultace možné po domluvě*

 2.                Martina     Píchová                  úterý 14.30 – 15.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

3.A             Kateřina    Švecová                 čtvrtek 7.00 – 7.45 hodin*

3.B             Eva            Tesařová                pondělí 13.   – 14.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

4.A             Leona        Diwaldová             čtvrtek 14.30 – 15.30 hodin*

4.B             Dana          Mrázová                úterý 14.00 – 15.00 hodin*

5.A             Petra          Bendová                pondělí 13.00 – 13.30 hodin, další konzultace možné po domluvě*

5.B             Jana           Dvořáková             čtvrtek 14.20 – 15.20 hodin*

6.A             Dagmar    Makovičková         úterý 15.00 – 15.30 hodin*

7.A             Jitka          Zíková                   úterý 14.30 – 15.30 hodin*

7.B             Aneta         Přílepková             čtvrtek 14.00 – 15.00 hodin*

8.A             Světlana    Červená                 čtvrtek 14.00 – 14.30 hodin*

8.B             Václava     Chalupová            úterý 14.20 – 15.20 hodin*

9.A             Michal       Tesař, VP              pondělí 10.00 – 11.00 hodin* + 14.00- 15.00 hodin*,

                                                                    středa 10.00 – 12.00 hodin*

9.B             Vendula    Kořínková            středa 14.00 – 15.00 hodin*, po domluvě kdykoliv

                   Jan             Loula                    středa 14.15 – 15.00 hodin*

                   Kateřina    Doupníková         pondělí 14.00 – 14.30 hodin*

                   Milan         Koperdák             úterý 15.00 – 16.00 hodin*

                   Eva            Krátká                  středa 12. 30 – 13.30 hodin*

ŘŠ – Marika Hauserová – středa 14.00 – 16.00 hodin

ZŘŠ – Josefa Rykrová – pondělí 14.00 – 15.00 hodin

 

Organizace školního roku 2018/2019

01.08.2018
obrázek k článku: Organizace školního roku 2018/2019
  • Zahájení školního roku – pondělí 3. 9. 2018
  • Podzimní prázdniny – pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018
  • Vánoční prázdniny – sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019 – do školy ve čtvrtek 3.1. 2019
  • Vysvědčení – pololetí – čtvrtek 31. 1. 2019
  • Pololetní prázdniny – pátek 1. 2. 2019
  • Jarní prázdniny – pondělí 18. 2. 2019 až pátek 22. 2. 2019 do školy v pondělí 25. 2. 2019
  • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. 4. 2019 a pátek 19. 4. 2019, nástup do školy v úterý 23. 4. 2019
  • Konec školního roku, vydání vysvědčení – pátek 28. 6. 2019
  • Hlavní prázdniny – sobota 29. 6. 2019 až neděle 1. 9. 2019
  • Nový školní rok 2019/2020 – pondělí 2. 9. 2019