Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Školní parlament

19.05.2018
obrázek k článku: Školní parlament
"Dne 16. 5. 2018 proběhlo setkání členů školního parlamentu se zástupci vedení města Nová Bystřice. V příloze se můžete dočíst o tomto diskuzním setkání více.
Další setkání poslanců (poslední ve školním roce 2017/2018) se bude konat ve středu 13. 6. 2018 od 14:15 v aule školy. Tématem bude zhodnocení činností parlamentu za celý školní rok a také náměty do budoucna.
Všichni žáci i učitelé jsou vítáni."
 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

19.04.2018
obrázek k článku: Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

PŘEHLED - PŘIJATÍ ŽÁCI DO BUDOUCÍCH 1. TŘÍD
 PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 pís. e) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla podle § 46 odst. 1 školského zákona na základě přihlášení dítěte zákonným zástupcem k zápisu k povinné školní docházce takto:

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ BYSTŘICE
OD 3. ZÁŘÍ 2018 PŘIJATI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI:

Č.j.:

54/2018             55/2018             56/2018             57/2018

58/2018             59/2018             60/2018             61/2018

63/2018             64/2018             66/2018             67/2018

68/2018             69/2018             70/2018             71/2018

72/2018             73/2018             74/2018             75/2018

76/2018             77/2018             80/2018             81/2018

82/2018             83/2018             84/2018             90/2018

98/2018             99/2018             100/2018           101/2018

102/2018           103/2018           104/2018

 

Dne 19. 4. 2018                                        Mgr. Marika Hauserová, ředitelka škol

 

Poděkování

28.11.2017
obrázek k článku: Poděkování

Adam / žák 4. A
Úsměv jednoho se stává radostí nás všech.

Poděkování od Adama je v příloze níže

Vzdělávání podle principu TEACCH
je založeno na důkladně promyšlené výukové koncepci, která se opírá o nezbytnou strukturalizaci, vizualizaci a individuální přístup k žákům. Při výuce jsou zohledňovány deficity v oblasti aktivity, pozornosti a problémy s chápáním abstraktních pojmů. Tento program maximálně využívají žáci, jimž specializované školské poradenské zařízení určilo vyšší stupeň podpůrných opatření.

V dnešní době tomuto modernímu trendu přispívá i zapojování IT technologie a pomůcek, které právě těmto žákům nabízí práci s digitálními učebními materiály prostřednictvím počítačů, notebooků, tabletů či nejnovějších softwarových SMART programů.

Základní škola v Nové Bystřici podporuje myšlenku inkluzivního vzdělávání, chce být školou moderní a podle principu Teacch pracuje u žáka ve 4. ročníku na plný úvazek pedagogický asistent. Za velmi přínosné lze považovat pořízení IT zařízení - multidotykového tabletu All - in – One PC i osobního tabletu pro žáka, čímž vzniká nový prostor k výkladu učiva, jeho procvičování a zpětnou vazbu dosažených výsledků.

Poděkování patří panu MICHLOVSKÉMU, který svým finančním darem přispěl k zakoupení obou zařízení. Děkujeme za podporu.

 

Atletický oddíl

01.10.2017
obrázek k článku: Atletický oddíl

Atletický oddíl při ZŠ a MŠ Nová Bystřice.
Bližší informace naleznete přímo na stránkách: http://atletikanovabystrice.blogspot.cz/

 

Organizace školního roku 2017-2018

12.09.2017
obrázek k článku: Organizace školního roku 2017-2018
  • Zahájení školního roku – pondělí 4. 9. 2017
  • Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017
  • Vánoční prázdniny – sobota 23. 12. 2017 až úterý 2. 1. 2018 – do školy ve středu 3.1. 2018
  • Vysvědčení – pololetí – středa 31. 1. 2018
  • Pololetní prázdniny – pátek 2. 2. 2018
  • Jarní prázdniny – pondělí 12. 2. 2018 až pátek 16. 2. 2018 do školy v pondělí 19. 2. 2018
  • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 29. 3. 2018 a pátek 30. 3. 2018, nástup do školy v úterý 3. 4. 2018
  • Konec školního roku, vydání vysvědčení – pátek 29. 6. 2018
  • Hlavní prázdniny – pondělí 2. 7. 2018 až neděle 2. 9. 2018
  • Nový školní rok – pondělí 3. 9. 2018