Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Organizace školního roku 2019/2020

14.08.2019
obrázek k článku: Organizace školního roku 2019/2020
 • Zahájení školního roku – pondělí 2. 9. 2019
 • Podzimní prázdniny – úterý 29. 10. 2019 a středa 30. 10. 2019
 • Vánoční prázdniny – pondělí 23. 12. 2019 až pátek 3. 1. 2020 – do školy v pondělí 6.1. 2020
 • Vysvědčení – pololetí – čtvrtek 30. 1. 2020
 • Pololetní prázdniny – pátek 31. 1. 2020
   
 • Jarní prázdniny – pondělí 24. 2. 2020 až pátek 28. 2. 2020 do školy v pondělí 2. 3. 2020
 • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4. 2020 a pátek 10. 4. 2020, nástup do školy v úterý 14. 4. 2020
 • Konec školního roku, vydání vysvědčení – úterý 30. 6. 2020
 • Hlavní prázdniny – středa 1. 7. 2020 až pondělí 31. 8. 2020
 • Nový školní rok 2020/2021 – úterý 1. 9. 2020
 

Opravné zkoušky

14.08.2019
obrázek k článku: Opravné zkoušky
Oznámení ředitelky školy Mgr. M. Hauserové

O P R A V N É   Z K O U Š K Y

 

26. 8. 2019 – 9. 00 HODIN – UČEBNA CHEMIE,  býv. třída 3. B

27. 8.  2019 - 8. 00 HODIN – TŘÍDA býv. 9. A

 

Opravná zkouška je komisionální, komisi stanovuje ředitelka školy. Pokud se žák / žákyně bez řádné omluvy včas nedostaví, nebo u zkoušky neuspěje, z daného předmětu neprospěl – neprospěla (hodnocen/a – nedostatečně).

 

Zahájení školního roku

14.08.2019
obrázek k článku: Zahájení školního roku

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

PONDĚLÍ 2. 9. 2019 V 8. 00 V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH

VÝUKA  2. až 9 . TŘÍD – DO 8. 45 HODIN

1. TŘÍDY – 1. HODINA – V KMENOVÉ TŘÍDĚ, V 9. 00 HODIN – AULA – SLAVNOSTNÍ  PŘIVÍTÁNÍ

 

Služby v době prázdnin

19.06.2019
obrázek k článku: Služby v době prázdnin

Služby  ve  škole  v době  hlavních  prázdnin

(v dopoledních hodinách; přítomno vedení školy /ZŘŠ- ŘŠ/

 nebo: účetní školy – provozní zaměstnanci.

Pokud je možné – vítána předchozí telefonická domluva přesného termínu a času setkání.)

Úřední den – vždy pondělí

Červenec: 1. - 8. – 15. – 22. – 29. 7. 2019

Srpen: 5. – 12. – 19. 8. 2019

Nástup pedagogického sboru po dovolené – pondělí 26. 8. 2019.

 

Telefony :                         Hauserová                 388 288 131, 727 989 063

                                         Rykrová                     388 288 132

                                         Komárek                    608 729 559

                                         Fabrigerová               388 288 133

                                         Šilhanová                   388 288 133

                                            

V případě aktuálnosti či nutnosti mohou v obsazení služeb nastat změny!!!!!

 

Oznámení o přijetí žáků do 1. tříd

19.04.2019
obrázek k článku: Oznámení o přijetí žáků do 1. tříd

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

PŘIJATÍ ŽÁCI DO BUDOUCÍCH  1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Podrobné informace a seznam přijatých žáků naleznete na našich stránkách: záložka Zápis do prvních tříd, v sekci Seznam přijatých žáků. 

Dále je tento dokument v příloze oznámení.

 

Nová telefonní čísla na ZŠ

03.12.2018
obrázek k článku: Nová telefonní čísla na ZŠ

Nová telefonní čísla:

Mgr. M. Hauserová, ředitelka školy - 388 288 131

Mgr. J. Rykrová, zástupkyně ředitelky školy - 388 288 132

 

J. Fabrigerová, B. Šilhanová, účetní – 388 288 133

Sborovna 1, 1. patro – 388 288 134

Sborovna 2, 1. patro – 388 288 135

Sborovna 3, přízemí – 388 288 136

Školní družina- 388 288 137

Školní jídelna – 388 288 138

Mateřská škola – 388 288 139

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících a školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik školní prevence) budou uveřejněny na webových stránkách školy.

KONZULTAČNÍ  HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY

STŘEDA  od 14.00 hodin do 16.00 hodin
Domluvený termín a čas společného setkání přispěje k oboustranné efektivní komunikaci.
Vyhrazeno diskusi s pracovníky subjektu, žáky a rodičovskou veřejností.

KONTAKTY

TELEFON: 388 288 131, 384 386 433, 727 989 063
E – MAIL: 
zakladni.skola@novabystrice.cz

V současné době jsou v provozu nová i dřívější telefonní čísla.

 

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

17.09.2018
obrázek k článku: Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Přehled konzultačních hodin pedagogických pracovníků

školní rok 2018/2019
 

Všichni pedagogičtí pracovníci žádají zákonné zástupce a žáky o předchozí domluvu – ujednání termínu a hodiny setkání (telefonicky, osobně, písemně)

1.A             Lenka        Marušáková          pondělí 13.30 – 14.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

1.B             Naděžda    Vaňásková            pondělí 12.00 – 12.30 hodin, další konzultace možné po domluvě*

 2.                Martina     Píchová                  úterý 14.30 – 15.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

3.A             Kateřina    Švecová                 čtvrtek 7.00 – 7.45 hodin*

3.B             Eva            Tesařová                pondělí 13.   – 14.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

4.A             Leona        Diwaldová             čtvrtek 14.30 – 15.30 hodin*

4.B             Dana          Mrázová                úterý 14.00 – 15.00 hodin*

5.A             Petra          Bendová                pondělí 13.00 – 13.30 hodin, další konzultace možné po domluvě*

5.B             Jana           Dvořáková             čtvrtek 14.20 – 15.20 hodin*

6.A             Dagmar    Makovičková         úterý 15.00 – 15.30 hodin*

7.A             Jitka          Zíková                   úterý 14.30 – 15.30 hodin*

7.B             Aneta         Přílepková             čtvrtek 14.00 – 15.00 hodin*

8.A             Světlana    Červená                 čtvrtek 14.00 – 14.30 hodin*

8.B             Václava     Chalupová            úterý 14.20 – 15.20 hodin*

9.A             Michal       Tesař, VP              pondělí 10.00 – 11.00 hodin* + 14.00- 15.00 hodin*,

                                                                    středa 10.00 – 12.00 hodin*

9.B             Vendula    Kořínková            středa 14.00 – 15.00 hodin*, po domluvě kdykoliv

                   Jan             Loula                    středa 14.15 – 15.00 hodin*

                   Kateřina    Doupníková         pondělí 14.00 – 14.30 hodin*

                   Milan         Koperdák             úterý 15.00 – 16.00 hodin*

                   Eva            Krátká                  středa 12. 30 – 13.30 hodin*

ŘŠ – Marika Hauserová – středa 14.00 – 16.00 hodin

ZŘŠ – Josefa Rykrová – pondělí 14.00 – 15.00 hodin