Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Informace

12.02.2019
obrázek k článku: Informace

Oznámení pro příznivce běžeckého lyžování 

Škola půjčuje vybavení na běžecké lyžování. Jedná se o lyže s protikluzem + hole + boty.

Zapůjčení běžeckého setu:

Víkend .................................... 100,- Kč
                                       Týden (Jarní prázdniny) ......... 300,- Kč

Možnost vyzvednutí je v pátek 15. 2. 2019 ve 14.30 hod. u šaten 2. stupně.

                                                                                                      informuje p. učitel Zajíc

 

Zápis dětí do 1. tříd 2019/2020

04.02.2019
obrázek k článku: Zápis dětí do 1. tříd 2019/2020

Zápis dětí
do budoucích 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že v souladu s novelou zákona
č. 561/2004 (školský zákon) budou probíhat zápisy do 1. tříd v termínu od 1. do 30. dubna.

Z tohoto důvodu proběhne v tomto školním roce 2018/2019 zápis do budoucích 1. tříd naší školy
ve středu 10. dubna 2019 

od 13.00 do 16.30 hodin ve třídách v přízemí budovy školy. Jedná se o děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Zákonní zástupci dětí s odkladem z loňského roku 2018 budou písemně pozváni k zápisu svých děti v jiném termínu, k tomuto zápisu s dětmi nepřichází.
---------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče předškolních dětí,

     vzhledem ke změně termínu zápisu do 1. tříd se mění i postup při případných žádostech o odklad školní docházky. Má-li Vaše dítě nastoupit od 1. září 2019 do školy a vy, zákonní zástupci, budete chtít odklad jeho školní docházky, je nutné ještě před zápisem v ZŠ (10. 4. 2019 v budově ZŠ Nová Bystřice) učinit následující kroky:

        1. vyplnit žádost o poradenskou službu – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ   

        2. vyplnit dotazník pro rodiče – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ
tyto dva doklady po vyplnění vrátíte do MŠ – škola je společně se sdělením MŠ pošle do pedagogicko–psychologické poradny v JH

       3. nechat potvrdit doporučení odkladu ošetřujícím lékařem dítěte nebo klinickým psychologem – tiskopis            Vám vydá ZŘŠ pro MŠ
tento doklad s sebou přinesete k zápisu 10. 4. 2019

       4. vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ
tento doklad s sebou přinesete k zápisu 10. 4. 2019

     K vyšetření v pedagogicko–psychologické poradně budete zváni přímo poradnou a mělo by proběhnout ještě před zápisem do ZŠ, tedy před 10. 4. 2019.

Na základě potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte a výsledku vyšetření v PPP pak ředitelka školy rozhodne o udělení či neudělení odkladu školní docházky.

Mgr. Marika Hauserová, ředitelka ZŠ a MŠ Nová Bystřice
Renata Koperdáková, ZŘŠ pro MŠ

 

Jarní prázdniny 2019

04.02.2019
obrázek k článku: Jarní prázdniny 2019

Jarní prázdniny 2019

Jarní prázdniny pro žáky naší školy proběhnou v termínu

od pondělí  18. 2. 2019 do pátku 22. 2. 2019.

V těchto dnech bude provoz školy uzavřen.

Nástup do školy je v pondělí 25. února 2019.

Další informace:

  • Velikonoční prázdniny a Velikonoce: 

18. 4. a 19. 4. 2019 – čtvrtek a pátek + Velikonoční pondělí – 22. 4. 2019.

Nástup do školy v úterý 23. dubna 2019.

  • Přistavení kontejneru – SBĚR PAPÍRU:

Úterý 5. března 2019, ráno od 7.00 hodin
Úterý 2. dubna 2019, ráno od 7.00 hodin

Dne 5. 2. 2019                                                           ředitelka školy Mgr. Marika Hauserová

 

TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA

01.02.2019
obrázek k článku: TŘÍ KRÁLOVÁ SBÍRKA

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA A SBÍRKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V pátek 4. 1. proběhla na naší novobystřické základní škole (již téměř tradiční) TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA A SBÍRKA.

Žáci 4. B s paní učitelkou Danou Mrázovou v čele se třemi králi Kašparem, Melicharem, Baltazarem a za doprovodu hudebních nástrojů a sboru koledníků popřáli všem žákům i vyučujícím vše dobré v novém roce 2019. Zároveň nesli kadidlo, zlatou kometu a pokladnu jindřichohradecké charity, do které mohl každý přispět jakoukoli finanční částkou.  Ve školní tříkrálové pokladně se nashromáždilo neuvěřitelných 3696 korun. Všichni, kdo přispěli, pomohli tak nejen lidem, kteří to opravdu potřebují, ale i svému srdci dobrým pocitem.

SRDEČNĚ DĚKUJÍ A DO NOVÉHO ROKU VŠE DOBRÉ PŘEJÍ        K +  M  +  B  

                                                                                                        Za koledníky ze  4.B Eva Tesařová 

 

Školní parlament

21.12.2018
obrázek k článku: Školní parlament

Zápis z 3. setkání školního parlamentu

Účastníci:

zástupci třídy 6. A, 7. A, 7. B

Ostatní zástupci tříd (6. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B) se bez omluvy nedostavili!

Průběh setkání:

Navrhovali jsme obohacení jídelníčku (více druhů pizzy, sladká jídla, saláty, teplé a studené nápoje, v pátek před Vánocemi k obědu řízek a bramborový salát). Jiné nápady, jak vylepšit chod školy, nikdo ze zúčastněních neměl.

Plán na příští setkání: jak oživit školní docházku (barevný den, divadlo pro MŠ, atd.), co by se nám líbilo v naší škole

Další setkání proběhne v únoru, termín bude včas upřesněn

Zápis sepsala: Mgr. Kateřina Doupníková

 

Poděkování

20.12.2018
obrázek k článku: Poděkování

Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici děkuje Spolku rodičů za dar v podobě deseti setů na běžecké lyžování.

 

Prosincová páteční odpoledne

16.12.2018
obrázek k článku: Prosincová páteční odpoledne

Prosincová páteční odpoledne patřila na naší škole míčovým sportům. Nejprve to byl turnaj v dívčím basketbale, kterého se zúčastnila tři družstva. Zvítězili Buss Rakeťáci, druhá byla Fish mit Knödel a třetí Kočky. Poděkování patří paní učitelce Vendule Kořínkové, která se ujala organizace turnaje, když se pan učitel Zajíc zranil a Janu Ovčíkovi, který zápasy odpískal. 

Soupisky - basketbal

Buss Rakeťáci: K. Slabá, L. Slabá, M. Labudová, N. Podařilová, K. Filakovská, E. Kaiseršotová, A. Podhradská, E. Bláhová

 Fisch mit Knödel: M. Martínková, P. Švábirtová, K. Balková, K. Kroupová, K. Janatová, B. Balková, V. Kaiseršotová, A. Kadlecová, L. Schwarzová, K. Kocarová

Kočky: T. Novotná, N. Krátká, D. Raditschová, K. Míková, S. Sklenárová, A. Hřebíčková, J. Tesařová, S. Němcová

Týden na to se konal turnaj ve smíšeném volejbale, který je zřejmě populárnější, neboť se v něm utkalo sedm družstev. Po zajímavých bojích ve skupinách se v boji o třetí místo prosadili Buss Rakeťáci (vítězové basketbalu) přes Prybiny. Ve finále byli nakonec šťastnější Nejkulaťoulinkatější. Ti zvítězili 2:1 na sety. Druhé skončily Lamy!

Všichni předvedli pěkné sportovní výkony, a když právě nehráli, tak podporovali skvělou atmosféru. O organizaci se postarali páni tělocvikáři Michal Tesař a Václav Zajíc. Ceny předávala paní ředitelka Marika Hauserová.

Soupisky - volejbal

Buss Rakeťáci: Hauser, Hudeček, Klípa, Wölfl, Podařilová, Kaiseršotová, Filakovská, Podhradská

LAMY !: Schwarz, Hauserová, Böhmová, Loskotová, Balková, Viková I., Kalina

Mušketýři: Sklenárová, Novotná, Raditschová, Krátká, Martínková, Pýcha, Bednář, Havel M.

Prybinové: Hašková, Mol, Kadlecová, Pecha, Balková B., Batistová T.

Nejkulaťouliknatější: Pecha, Richterová, Švábirtová, Kalinová, Kopáček, Šotola, Švábirt, Turín

Haribo medvídci: Hřebíčková, Budošová, Němcová, Mrázková, Hodková, Podařil, Hadrbolec, Staš

Kuřecí Nugetky: Bláhová, Burdová, Koutný, Kolářová, Balková K., Platzer, Böhm, Polanský

 

Pozvánka na letní tábor 2019

12.12.2018
obrázek k článku: Pozvánka na letní tábor 2019

TÁBOR 2019

Dětský tábor organizovaný ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE plný her a soutěží na téma
„Středověk nás baví “ se bude konat opět ve Starém Městě pod Landštejnem,
od soboty do soboty 10. - 17. 8. 2019, bydlení v chatkách – stanech (ten, kdo chce).
Cena – 2000,-Kč.

Přihlášky k vyzvednutí od ledna 2019. První bližší informace viz příloha.

 

Nová telefonní čísla na ZŠ

03.12.2018
obrázek k článku: Nová telefonní čísla na ZŠ

Nová telefonní čísla:

Mgr. M. Hauserová, ředitelka školy - 388 288 131

Mgr. J. Rykrová, zástupkyně ředitelky školy - 388 288 132

 

J. Fabrigerová, B. Šilhanová, účetní – 388 288 133

Sborovna 1, 1. patro – 388 288 134

Sborovna 2, 1. patro – 388 288 135

Sborovna 3, přízemí – 388 288 136

Školní družina- 388 288 137

Školní jídelna – 388 288 138

Mateřská škola – 388 288 139

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících a školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik školní prevence) budou uveřejněny na webových stránkách školy.

KONZULTAČNÍ  HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY

STŘEDA  od 14.00 hodin do 16.00 hodin
Domluvený termín a čas společného setkání přispěje k oboustranné efektivní komunikaci.
Vyhrazeno diskusi s pracovníky subjektu, žáky a rodičovskou veřejností.

KONTAKTY

TELEFON: 388 288 131, 384 386 433, 727 989 063
E – MAIL: 
zakladni.skola@novabystrice.cz

V současné době jsou v provozu nová i dřívější telefonní čísla.

 

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

17.09.2018
obrázek k článku: Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Přehled konzultačních hodin pedagogických pracovníků

školní rok 2018/2019
 

Všichni pedagogičtí pracovníci žádají zákonné zástupce a žáky o předchozí domluvu – ujednání termínu a hodiny setkání (telefonicky, osobně, písemně)

1.A             Lenka        Marušáková          pondělí 13.30 – 14.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

1.B             Naděžda    Vaňásková            pondělí 12.00 – 12.30 hodin, další konzultace možné po domluvě*

 2.                Martina     Píchová                  úterý 14.30 – 15.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

3.A             Kateřina    Švecová                 čtvrtek 7.00 – 7.45 hodin*

3.B             Eva            Tesařová                pondělí 13.   – 14.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

4.A             Leona        Diwaldová             čtvrtek 14.30 – 15.30 hodin*

4.B             Dana          Mrázová                úterý 14.00 – 15.00 hodin*

5.A             Petra          Bendová                pondělí 13.00 – 13.30 hodin, další konzultace možné po domluvě*

5.B             Jana           Dvořáková             čtvrtek 14.20 – 15.20 hodin*

6.A             Dagmar    Makovičková         úterý 15.00 – 15.30 hodin*

7.A             Jitka          Zíková                   úterý 14.30 – 15.30 hodin*

7.B             Aneta         Přílepková             čtvrtek 14.00 – 15.00 hodin*

8.A             Světlana    Červená                 čtvrtek 14.00 – 14.30 hodin*

8.B             Václava     Chalupová            úterý 14.20 – 15.20 hodin*

9.A             Michal       Tesař, VP              pondělí 10.00 – 11.00 hodin* + 14.00- 15.00 hodin*,

                                                                    středa 10.00 – 12.00 hodin*

9.B             Vendula    Kořínková            středa 14.00 – 15.00 hodin*, po domluvě kdykoliv

                   Jan             Loula                    středa 14.15 – 15.00 hodin*

                   Kateřina    Doupníková         pondělí 14.00 – 14.30 hodin*

                   Milan         Koperdák             úterý 15.00 – 16.00 hodin*

                   Eva            Krátká                  středa 12. 30 – 13.30 hodin*

ŘŠ – Marika Hauserová – středa 14.00 – 16.00 hodin

ZŘŠ – Josefa Rykrová – pondělí 14.00 – 15.00 hodin