Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Pozvánka na letní tábor 2019

12.12.2018
obrázek k článku: Pozvánka na letní tábor 2019

TÁBOR 2019

Dětský tábor organizovaný ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE plný her a soutěží na téma
„Středověk nás baví “ se bude konat opět ve Starém Městě pod Landštejnem,
od soboty do soboty 10. - 17. 8. 2019, bydlení v chatkách – stanech (ten, kdo chce).
Cena – 2000,-Kč.

Přihlášky k vyzvednutí od ledna 2019. První bližší informace viz příloha.

 

Nová telefonní čísla na ZŠ

03.12.2018
obrázek k článku: Nová telefonní čísla na ZŠ

Nová telefonní čísla:

Mgr. M. Hauserová, ředitelka školy - 388 288 131

Mgr. J. Rykrová, zástupkyně ředitelky školy - 388 288 132

 

J. Fabrigerová, B. Šilhanová, účetní – 388 288 133

Sborovna 1, 1. patro – 388 288 134

Sborovna 2, 1. patro – 388 288 135

Sborovna 3, přízemí – 388 288 136

Školní družina- 388 288 137

Školní jídelna – 388 288 138

Mateřská škola – 388 288 139

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících a školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik školní prevence) budou uveřejněny na webových stránkách školy.

KONZULTAČNÍ  HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY

STŘEDA  od 14.00 hodin do 16.00 hodin
Domluvený termín a čas společného setkání přispěje k oboustranné efektivní komunikaci.
Vyhrazeno diskusi s pracovníky subjektu, žáky a rodičovskou veřejností.

KONTAKTY

TELEFON: 388 288 131, 384 386 433, 727 989 063
E – MAIL: 
zakladni.skola@novabystrice.cz

V současné době jsou v provozu nová i dřívější telefonní čísla.

 

Školní parlament

19.11.2018
obrázek k článku: Školní parlament

Zápis z 2. setkání školního parlamentu

Dne: 12. 11. 2018, pondělí, aula, termín včas domluven

Účastníci: zástupci ze 6.,7.,9. ročníků

                 Omluveni – zástupci 8. tříd - exkurze

Setkání vedla: Mgr. Kateřina Doupníková

Průběh:

Sešli jsme se ve školní aule, abychom projednali diskusi o tom, jak smysluplně utratit 16 000 korun, které si žáci „vydělali“ z účasti na sběru papíru (Soutěž s panem Popelou).
Cílem bylo vybrat jeden až dva návrhy.
Jednotliví zástupci tříd postupně vystupovali se svými příspěvky.

Návrhy:    

Relaxační kout pod schody – 2. poschodí
Koberec, hry (fotbálek) – 2. poschodí
Keramický, dramatický kroužek
Barvy – obtažení panáků na prvním stupni
Výzdoba a výbava tříd – vydělit peníze počtem tříd
Automaty na pití nebo ovoce
Wi-fi pro žáky
Fiktivní firma – vedení si třídních peněz (rozdělit mezi třídy)
Vybavení pro přestávky venku
Výbava kuchyňky

Po zapsání všech návrhů jsme vybrali zástupce, kteří návrh vysvětlí a zdokumentují.

Diskuse s vedením školy: Mgr. Marika Hauserová, Mgr. Josefa Rykrová.


Společně jsme vyhodnotili veškeré body. Paní ředitelka i paní zástupkyně nám k tomu podávaly vysvětlení, vyjadřovaly se k jednotlivým bodům.
Panovala příjemná atmosféra a aktivní debata.

Závěr:

Parlament vybral pro 1. stupeň rozdělení části peněz do tříd, pro 2. stupeň koberec a polštářky.

Úkol:

Do 19. 11. 2018 výběr a návrh konkrétního koberce s cenou za metr čtvereční, pro ředitelku školy výměra koberce.

Další setkání: 19. 11. 2018.

Zápis provedly: Simona Sklenárová a Lucie Kalinová, 9.A

 

Adventní čas

19.11.2018
obrázek k článku: Adventní čas

ADVENTNÍ ČAS
na Základní škole a Mateřské škole

Advent ve škole je krásným a speciálním časem, kdy kromě klasické výuky, vzniká prostor pro upevňování vánočních zvyků, přípravu adventních akcí, besídek, neobvyklých třídnických hodin a vánočních projektů. Toto období je tradičně ve škole i ve školce vnímáno jako měsíc očekávání Vánoc, které mají děti tak rády. Rodinní příslušníci a veřejnost jsou pozíváni do školy, která chce touto cestou podpořit myšlenku pro neformální setkávání, pro společný čas plný pohodových, předvánočních a klidných chvil na půdě školy.

Jako každoročně v prvním adventním týdnu 5. 12. 2018 na žáky 1. – 5. tříd čeká tzv. „PEKELNÁ ŠKOLA.“ Den s tematickou čertovskou výukou, kterou ukončí plnění zábavných úkolů v tělocvičně a společná diskotéka s čerty, anděly a Mikulášem. Nechybí ani vzájemná spolupráce s žáky 9. tříd, kteří se převlečou do masek a doprovází menší kamarády po celý den.

O týden později, ve středu 12. prosince 2018 od 14.00 hodin do 16.00 hodin připravují paní učitelky 1. stupně pro žáky a jejich doprovod VÁNOČNÍ DÍLNIČKY. Milým zpestřením se stal vánoční obchůdek školní družiny a vánoční kavárna, kde všichni přítomní mohou ochutnat sladkosti a výrobky od dětských cukrářů a pekařů, ale také posedět u dobré kávy a přečíst si školní časopis „Poškoláček“.
Na závěr tohoto slavnostního odpoledne vystoupí sbor žáků se svými hudebními nástroji a pásmem koled. Pozvánku domů jistě přinese každý žák z 1. - 5. třídy. Všichni jste srdečně zváni!

V řadě tříd budou probíhat vánoční besídky a vystoupení, kterými chtějí žáci potěšit své rodiny, blízké, seniory, kamarády, občany Novobystřicka. Někteří žáci zahrají a zazpívají také na akcích, které proběhnou v rámci Adventu v Nové Bystřici (na trzích apod.).

Na předvánoční shon můžete alespoň trochu zapomenout, když si přijdete zatancovat a pobavit se, prostě strávit příjemné chvíle se svými dětmi na VÁNOČNÍ DĚTSKÉ DISKOTÉCE, která proběhne v sobotu 22. prosince 2018 od 16.00 hodin ve školní tělocvičně. Nezapomeňte si vzít všichni přezutí, pro děti také baterku a zvoneček. Akce je určena pro malé i velké děti.

V pátek 21. prosince 2018 jsou „VÁNOCE VE ŠKOLE.“ Všichni žáci a pedagogové stráví dle stanovených pravidel a dle návrhů jednotlivých tříd vánoční školní den, který bude ukončen
na 1. stupni v 11.35 hodin, na 2. stupni 12. 30 hodin.

Od 22. 12 2018 do 2. 1. 2019 mají žáci vánoční prázdniny (není provoz školní družiny, ani školní jídelny). Do školních lavic se opět zasedne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Od ledna 2019 budou na základní škole přijata opatření k posílení bezpečnosti (primárně řešící volný pohyb cizích osob v budově). Žáci s opatřeními budou seznamováni prostřednictvím svých učitelů a provozních zaměstnanců během listopadu a prosince. Detailní rozpis těchto opatření lze najít na webových stránkách školy – www.zs.novabystrice.cz v kolonce aktuality, stejně jako další důležité informace z chodu školy (např. lednové informativní rodičovské schůzky budou prodlouženy do 16.45 hodin).

DĚKUJI VŠEM PRACOVNÍKŮM CELÉHO SUBJEKTU ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE ZA KVALITNĚ ODVEDENOU PRÁCI.

DĚKUJI ZŘIZOVATELI ŠKOLY – MĚSTU NOVÁ BYSTŘCE ZA PODPORU ŠKOLY.

VÁM VŠEM, A HLAVNĚ DĚTEM, PŘEJI KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK.
                                                                                                                       M. Hauserová

 

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

17.09.2018
obrázek k článku: Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Přehled konzultačních hodin pedagogických pracovníků

školní rok 2018/2019
 

Všichni pedagogičtí pracovníci žádají zákonné zástupce a žáky o předchozí domluvu – ujednání termínu a hodiny setkání (telefonicky, osobně, písemně)

1.A             Lenka        Marušáková          pondělí 13.30 – 14.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

1.B             Naděžda    Vaňásková            pondělí 12.00 – 12.30 hodin, další konzultace možné po domluvě*

 2.                Martina     Píchová                  úterý 14.30 – 15.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

3.A             Kateřina    Švecová                 čtvrtek 7.00 – 7.45 hodin*

3.B             Eva            Tesařová                pondělí 13.   – 14.00 hodin, další konzultace možné po domluvě*

4.A             Leona        Diwaldová             čtvrtek 14.30 – 15.30 hodin*

4.B             Dana          Mrázová                úterý 14.00 – 15.00 hodin*

5.A             Petra          Bendová                pondělí 13.00 – 13.30 hodin, další konzultace možné po domluvě*

5.B             Jana           Dvořáková             čtvrtek 14.20 – 15.20 hodin*

6.A             Dagmar    Makovičková         úterý 15.00 – 15.30 hodin*

7.A             Jitka          Zíková                   úterý 14.30 – 15.30 hodin*

7.B             Aneta         Přílepková             čtvrtek 14.00 – 15.00 hodin*

8.A             Světlana    Červená                 čtvrtek 14.00 – 14.30 hodin*

8.B             Václava     Chalupová            úterý 14.20 – 15.20 hodin*

9.A             Michal       Tesař, VP              pondělí 10.00 – 11.00 hodin* + 14.00- 15.00 hodin*,

                                                                    středa 10.00 – 12.00 hodin*

9.B             Vendula    Kořínková            středa 14.00 – 15.00 hodin*, po domluvě kdykoliv

                   Jan             Loula                    středa 14.15 – 15.00 hodin*

                   Kateřina    Doupníková         pondělí 14.00 – 14.30 hodin*

                   Milan         Koperdák             úterý 15.00 – 16.00 hodin*

                   Eva            Krátká                  středa 12. 30 – 13.30 hodin*

ŘŠ – Marika Hauserová – středa 14.00 – 16.00 hodin

ZŘŠ – Josefa Rykrová – pondělí 14.00 – 15.00 hodin

 

Organizace školního roku 2018/2019

01.08.2018
obrázek k článku: Organizace školního roku 2018/2019
  • Zahájení školního roku – pondělí 3. 9. 2018
  • Podzimní prázdniny – pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018
  • Vánoční prázdniny – sobota 22. 12. 2018 až středa 2. 1. 2019 – do školy ve čtvrtek 3.1. 2019
  • Vysvědčení – pololetí – čtvrtek 31. 1. 2019
  • Pololetní prázdniny – pátek 1. 2. 2019
  • Jarní prázdniny – pondělí 18. 2. 2019 až pátek 22. 2. 2019 do školy v pondělí 25. 2. 2019
  • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 18. 4. 2019 a pátek 19. 4. 2019, nástup do školy v úterý 23. 4. 2019
  • Konec školního roku, vydání vysvědčení – pátek 28. 6. 2019
  • Hlavní prázdniny – sobota 29. 6. 2019 až neděle 1. 9. 2019
  • Nový školní rok – pondělí 2. 9. 2019
 

Atletický oddíl

01.10.2017
obrázek k článku: Atletický oddíl

Atletický oddíl při ZŠ a MŠ Nová Bystřice.
Bližší informace naleznete přímo na stránkách: http://atletikanovabystrice.blogspot.cz/