Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Třeboň

 Ve čtvrtek 9. května 2013 navštívili žáci 4. tříd Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice dopravní hřiště v Třeboni. Navázali tak na podzimní návštěvu tohoto areálu, opět se setkali  s příslušníky Policie ČR a se zkušenými instruktory místní autoškoly, aby již prokázali nutné vědomosti a dovednosti cyklisty či chodce.  Výcvik a výuka dětí na dětských dopravních hřištích patří k nejúčinnějším formám dopravní výchovy. Slouží především k praktickému výcviku pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy na kole,  a to v podmínkách blízkých běžnému silničnímu provozu. Mnozí žáci sice jízdu na kole ovládají, ale velice uvítali praktickou jízdu podle dopravních značek  a řešení křižovatek. Většina neztratila při přezkoušení přidělené „body“ a odvážela si domů průkaz cyklisty. Děti tak získaly jedinečnou zpětnou vazbu o svých dopravních schopnostech. S dopravní výchovou se žáci naší školy setkávají pravidelně v rámci vyučování. V tomto případě našla škola také podporu v podání a úspěšné realizaci krajského grantového projektu, jenž význam dopravní výchovy tímto podporuje.