Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Den přírody a zdraví - 1. st.

Dne 11.6.2010 proběhl úspěšně Den přírody a zdraví 1. stupně školy.

DEN PŘÍRODY A ZDRAVÍ

 Uspořádáním tradiční celoškolní akce „Den přírody a zdraví“ na ZŠ v Nové Bystřici v pátek 11. června 2010 byla realizována jedna z klíčových aktivit grantového projektu s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nová Bystřice“, který byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR.
Část metodického materiálu v oblasti environmentální výchovy vzniká na škole pod rukama PaedDr. Kateřiny Švecové, která společně s kolegyní Martinou Píchovou a žáky 3.tříd absolvovala v rámci projektu také besedu o třídění odpadu s vedoucím provozu firmy AVE Jindřichův Hradec panem Jaroslavem Géblem. I tato celoškolní akce byla velmi úspěšná.
Celoškolnímu projektu „Den přírody a zdraví“ všech žáků 1. stupně přálo počasí.
Na připravené trase v blízkém lese a na lukách nad Ovčárnou u Nové Bystřice na účastníky čekalo deset stanovišť, kde prokazovali své znalosti a dovednosti v oblastech: třídění odpadů, ochrany přírody, určování rostlin, živočichů, částí lidského těla, dopravních značek, poskytnutí první pomoci, prokázání znalosti důležitých telefonních čísel, práce s mapou
a buzolou, upevňování vědomostí o zdravém životním stylu, procvičení fyzických dispozic (např. při přesném hodu na cíl) a schopnosti zapamatování si rozmístěných předmětů v okolí.
Cílem projektu nebylo jen pouhé splnění úkolů a získání maximálního počtu bodů, ale hlavně rozvíjení týmové spolupráce mezi žáky, vzájemné osobnostní poznávání v jiných situacích než je klasické školní klima, podpora zájmu žáků o problematiku přírodního a životního prostředí, jeho ochranu a uvádění získaných vědomostí do praktického života.
Projekt „Den přírody a zdraví“ shora uvedeným datem ve třídách neskončil, pokračoval v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, v nichž žáci např. malovali letáky podporující ochranu přírody, pokusili se v diskusních kruzích zhodnotit význam této akce, napsali vlastní básničky nebo články o nutnosti ochrany přírody. Tato akce má mezi žáky velký ohlas a stala se pro naši školu dobrou tradicí.
Základní škola Nová Bystřice se tak chce připojit k řadě škol, které environmentální výchovu vidí jako součást základního vzdělávání. Znamená totiž výchovu
k odpovědnému zacházení se životním prostředím.

 

 

 

Text : Marika Hauserová, učitelka

Foto : Václav Šilhan, ředitel školy