Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Divadlo Rebelové

Novobystřičtí deváťáci hráli divadlo

 

     Během měsíce června 2010 předvedli žáci devátých ročníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice celkem čtyři divadelní představení s názvem Rebelové.

     Vystoupení probíhala v aule základní školy. Dvě představení zhlédli žáci základní školy, další dvě byla určena pro rodiče žáků devátých ročníků a pro novobystřickou veřejnost.

     Mladí herci hráli naplno a jejich kvalitní výkony byly po právu odměněny velkým potleskem. Tři měsíce pilného nacvičování po odpoledních a zodpovědný přístup všech již téměř absolventů novobystřické základní školy přinesl své ovoce.

     Všem mladým divadelníkům proto patří velký dík s přáním mnoha úspěchů v dalším životě, studijním i hereckém.

 

Zapsala: Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy

Foto: Michaela Benová, žákyně 9.A

 

Rebelové

 

 

     Naši hrdinové jsou buřiči, to znamená lidé, kteří s něčím nesouhlasí, mají jiný názor. A to, s čím nesouhlasí, je totalitní režim představovaný Komunistickou stranou Československa.

 

     A my se na chvíli ocitneme v době, kdy se zdálo, že svitlo na lepší časy. Je tu totiž Pražské jaro roku 1968. Jaro zde bylo symbolické tím, že se tu objevili lidé snažící se o prosazení nové cesty, cesty k demokracii. Tyto naděje však neměly dlouhého trvání a byly nevybíravým způsobem potlačeny. Přišel 21. srpen 1968 a s ním vstup tzv. spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem, aby u nás,
u „rebelů“, udělali pořádek.

 

     A v této době se odehrává náš příběh. Příběh tří mladíků, uprchlých z vojny a mířících pryč z rodné země. Příběh první, avšak nenaplněné lásky mladé maturantky a nakonec příběh jedné rodiny, která v důsledku nastalé situace končí emigrací z milované vlasti.