Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Oznámení o zápisu…

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice
Hradecká 390, 3 7 8 3 3 Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
telefon: 384 386 433
e-mail: zakladni.skola@novabystrice.cz
______________________________________________________________

Zápis dětí do budoucích 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že v souladu s novelou zákona

č. 561/2004 (školský zákon) budou probíhat zápisy do 1. tříd v termínu od 1. do 30. dubna.

Z tohoto důvodu proběhne v tomto školním roce 2017/2018 zápis do budoucích 1. tříd naší školy ve středu 11. dubna 2018 
od 13.00 do 16.30 hodin ve třídách v přízemí budovy školy.

Jedná se o děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.  

Mateřská škola Nová Bystřice

má vypsaný termín zápisu na 3. května 2018, čas bude upřesněn. Tento den bude v mateřské škole rovněž dnem otevřených dveří. Vedení mateřské školy předpokládá uzavření provozu MŠ o letních prázdninách v době:16. 7. 2018 - 3. 8. 2018.

Mgr. Marika Hauserová, ředitelka školy

Vážení rodiče předškolních dětí,

vzhledem ke změně termínu zápisu do 1. tříd se mění i postup při případných žádostech o odklad školní docházky.

Má-li Vaše dítě nastoupit od 1. září 2018 do školy a vy, zákonní zástupci, budete chtít odklad jeho školní docházky, je nutné ještě před zápisem v ZŠ
 (11. 4. 2018 v budově ZŠ Nová Bystřice) učinit následující kroky:

1. vyplnit žádost o poradenskou službu – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ   

2. vyplnit dotazník pro rodiče – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ

tyto dva doklady po vyplnění vrátíte do MŠ – škola je společně se sdělením MŠ pošle do pedagogicko – psychologické poradny v JH

3. nechat potvrdit doporučení odkladu ošetřujícím lékařem dítěte nebo klinickým psychologem – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ

tento doklad s sebou přinesete k zápisu 11. 4. 2018

4. vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ

tento doklad s sebou přinesete k zápisu 11. 4. 2018

K vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně budete zváni přímo poradnou a mělo by proběhnout ještě před zápisem do ZŠ, tedy před 11. 4. 2018.

Na základě potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte a výsledku vyšetření v PPP pak ředitelka školy rozhodne o udělení či neudělení odkladu školní docházky.

                                 Mgr. Marika Hauserová, ředitelka ZŠ a MŠ Nová Bystřice

                                 Renata Koperdáková, ZŘŠ pro MŠ