Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Oznámení o zápisu…

Zápis dětí do budoucích 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že v souladu s novelou zákona č. 561/2004 (školský zákon) budou probíhat zápisy do 1. tříd v termínu od 1. do 30. dubna.

Z tohoto důvodu proběhne v tomto školním roce 2018/2019 zápis do budoucích 1. tříd naší školy ve středu 10. dubna 2019 

od 13.00 do 16.30 hodin ve třídách v přízemí budovy školy.

Jedná se o děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Zákonní zástupci dětí s odkladem z loňského roku2018 budou písemně pozváni k zápisu svých děti v jiném termínu, k tomuto zápisu s dětmi nepřichází.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče předškolních dětí,

     vzhledem ke změně termínu zápisu do 1. tříd se mění i postup při případných žádostech o odklad školní docházky.

     Má-li Vaše dítě nastoupit od 1. září 2019 do školy a vy, zákonní zástupci, budete chtít odklad jeho školní docházky, je nutné ještě před zápisem v ZŠ
 (10. 4. 2019 v budově ZŠ Nová Bystřice) učinit následující kroky:

  1. vyplnit žádost o poradenskou službu – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ   
  2. vyplnit dotazník pro rodiče – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ

tyto dva doklady po vyplnění vrátíte do MŠ – škola je společně se sdělením MŠ pošle do pedagogicko – psychologické poradny v JH

  3. nechat potvrdit doporučení odkladu ošetřujícím lékařem dítěte nebo klinickým psychologem – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ

tento doklad s sebou přinesete k zápisu 10. 4. 2019

  4.  vyplnit žádost o odklad povinné školní docházky – tiskopis Vám vydá ZŘŠ pro MŠ

tento doklad s sebou přinesete k zápisu 10. 4. 2019

K vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně budete zváni přímo poradnou a mělo by proběhnout ještě před zápisem do ZŠ, tedy před 10. 4. 2019.

Na základě potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte a výsledku vyšetření v PPP pak ředitelka školy rozhodne o udělení či neudělení odkladu školní docházky.

                                 Mgr. Marika Hauserová, ředitelka ZŠ a MŠ Nová Bystřice
                                                 Renata Koperdáková, ZŘŠ pro MŠ