Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Seznam přijatých dětí…

 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390,  378 33 Nová Bystřice
tel. – ŘŠ : 384 386 433, - ZŘŠ : 384 387 040,  e-mail : zakladni.skola@novabystrice.cz
                                                                                                 www.zs.novabystrice.cz

PŘEHLED - PŘIJATÍ ŽÁCI DO BUDOUCÍCH 1. TŘÍD
 PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 pís. e) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. správní řád, rozhodla podle § 46 odst. 1 školského zákona na základě přihlášení dítěte zákonným zástupcem k zápisu k povinné školní docházce takto:

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ BYSTŘICE
OD 3. ZÁŘÍ 2018 PŘIJATI K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTI:

Č.j.:

54/2018             55/2018             56/2018             57/2018

58/2018             59/2018             60/2018             61/2018

63/2018             64/2018             66/2018             67/2018

68/2018             69/2018             70/2018             71/2018

72/2018             73/2018             74/2018             75/2018

76/2018             77/2018             80/2018             81/2018

82/2018             83/2018             84/2018             90/2018

98/2018             99/2018             100/2018           101/2018

102/2018           103/2018           104/2018

Mgr. Marika Hauserová, ředitelka ZŠ a MŠ Nová Bystřice