Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

LETNÍ TÁBOR 2017…

„Dětský klub a příměstské tábory v Nové Bystřici“

Tábor s Marikou, jak říkají děti i rodiče táboru, který pořádá pod záštitou Města Nová Bystřice. Letos měl název „NAPŘÍČ STALETÍMI aneb každý den v jiné době.“ Netradiční prázdninové okamžiky prožila téměř devadesátka dětí z prvních až pátých tříd Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice na příměstském táboře, který se konal ve dnech 7. 8. – 12. 8. 2017.
Na děti čekal zajímavý celodenní program. Za každou zvládnutou hru či soutěž se čtyři oddíly (Mamba Kovík–  Časožrouti, Eli Eli – Modří strážci, Moni a Vaness – Dobyvatelé, Petra a Lucka –Cestovatelé časem) posunovaly na časové přímce. V pondělí byli všichni v pravěku, poté dva dny ve středověku. Čtvrtek patřil novověku a současnosti. Páteční hry proměnily táborníky v dospěláky, aby se ve své fantazii dostali do budoucnosti. Pokud by někdo nezvládl požadavky hry, čekaly na něho tajemné obálky se záludnými úkoly navíc.
Pracovat týmově, užít si prázdninové dny v pohodě se svými kamarády, sportovat, s úsměvem se bavit a strávit čas smysluplně, mnohé si namalovat a vyrobit, a přitom se dovědět zajímavosti z daných historických období, to byly cíle tohoto povedeného tábora. Dětem se líbil i středeční vláčkový výlet do Jindřichova Hradce spojený s návštěvou zámku a hledáním středověkých magických míst tohoto města. A co by to byl tábor bez závěrečné tomboly a pokladu.
Fotografie pořízené z tohoto tábora najdete od září na webových stránkách základní školy.

Poděkování patří Městu Nová Bystřice, které se stalo patronem tohoto grantového projektu
 s názvem „Dětský klub a příměstské tábory v Nové Bystřici“ z Operačního programu Zaměstnanost, který vyhlásila Evropský unie a Evropský sociální fond (č. CZ.03.1.51/0.0./0.0/15_013/000347) a získalo tak finanční podporu na organizaci a realizaci tábora. Sponzorským darem přispěla i firma Maternia s.r.o Nová Bystřice.
Z pozice hlavní vedoucí tábora bych ráda poděkovala. Vedoucím a praktikantkám, protože v nich mám já i děti vždy oporu, věnují se jim naplno, jdou do všech her s nasazením a neskutečnou energií. Zdravotníkům Janičce Běhounové, Mílu Krmelovi, Magdě Schwarzové, Leničce Hánové za patrony v oblasti první pomoci, za to, že i oni byli dětem dobrými pomocníky. Panu Bednářovi, protože nám pomohl s rozvozem a dovozem všeho, o co jsme ho požádali. Díky patří kuchařkám školní jídelny. Skvělá spolupráce byla s firmou PaP Nová Bystřice (paní Ovčíková), která sehnala veškerý požadovaný materiál do kreativních dílniček. A hlavně dětem, kterým jsem slíbila v tomto článku malé překvapení: „Příští rok jdeme do chatek, pět srpnových dnů s táborovou hrou a nočními hlídkami za branami Nové Bystřice. Máte se na co těšit.“

Fotky z tábora

RAJČE.NET pod uživatelem MISAHAUSEROVA najdete TÁBOR 2017